Liito – Liiku, tutki ja oivalla!

Liiku, tutki ja oivalla! on valtakunnallinen kehittämishanke, joka yhdistää liikkuvan oppimisen, opetuksen digitalisaation ja avoimet oppimisympäristöt. Hanke toteuttaa konkreettisesti hallitusohjelman tavoitteita liikunnan lisäämiseksi sekä monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseksi. Hanke kehittää uusia oppimisen ja opetuksen tapoja sekä luo kouluihin uudenlaista pelillistä toimintakulttuuria, joka korostaa oppilaiden osallisuutta, yhteisöllistä oppimista sekä tieto- ja viestintätekniikan monipuolista hyödyntämistä oppimisessa.

Hanke rikastaa luokkaopetusta toiminnallisen oppimisen avulla, jolloin oppilaiden aktiivisuus ja sitoutuminen tavoitteelliseen työskentelyyn lisääntyy. Tavoitteena on kehittää ja jakaa uusia malleja Liikkuva koulu -ohjelmaan.

Hankkeella edistetään oppimista uudistamalla pedagogiikkaa ja lisäämällä toiminnallisuutta opiskeluun. Pelillisyydellä ja mobiililaitteiden opetuskäytöllä tuodaan koulun toimintatapoja lähemmäs lasten ja nuorten maailmaa ja lisätään viihtymistä koulussa. Uudet työskentelymenetelmät myös vähentävät istuma-asennossa työskentelyä.

Pelillisten oppimiskokonaisuuksien avulla liikunta voidaan integroida osaksi jokapäiväistä muiden aineiden opiskelua. Määrällisenä tavoitteena on luoda 100 peliä, jotka tulevat olemaan Liikkuva koulu -ohjelman kautta kaikkien koulujen käytettävissä.

Hankkeessa pyritään myös tunnistamaan ja vahvistamaan olemassa olevia hyviä rakenteita, joiden avulla liikkuvaa oppimista toteutetaan.

Opetusta kehittämällä pyritään koululaisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen erityisesti yläkouluissa, joissa välituntiliikunta on vähäistä eivätkä pelkät liikuntatunnit riitä tunti liikuntaa päivässä -tavoitteen täyttämiseen. Varsinaiseen kehittämistyöhön osallistuvat sekä opettajat että oppilaat.

Liiku, tutki ja oivalla! -hankkeessa on mukana seitsemän kuntaa: Haapajärvi, Joensuu, Lahti, Orimattila, Porvoo, Turku ja Virrat. Joensuu vastaa hankkeen koordinoinnista ja hankeyhteistyön suunnittelusta. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Lentävä Liitutaulu Oy, Suomen Vanhempainliitto ry ja WAU ry. Hankkeen kesto on noin kaksi vuotta. Vuoden 2016 keväällä koulutettiin opettajat ja toteutettiin ensimmäiset pelit, syksyllä jaettiin malleja ja pelejä sekä järjestettiin avoimia koulutustilaisuuksia kehitettyjen mallien levittämiseksi. Pelejä myös kehitettiin kouluissa, mitä jatketaan edelleen vuonna 2017. Samana vuonna myös levitetään malleja ja pelejä, tuotetaan tarvittavaa materiaalia, koulutetaan aiheesta Liikkuva koulu -ohjelman tilaisuuksissa ja arvioidaan hankkeen tulokset.

Pelaamisessa käytettävä Seppo (seppo.io) on alusta oppimispelien tekemiseen. Se toimii selaimessa, joten pelaamiseen voidaan käyttää omia puhelimia tai vaikkapa koulun laitteita.

Lisätietoja: anu.salokangas@wau-ry.net