Kom och motionera

Full rulle med WAU!

Klubbar

Rolig, säker, idrottslig och avgiftsfri hobby för ditt barn i barnets egen skola. Inget tävlande, alla kan delta och påverka i planeringen av verksamheten.

Läs mer

Lovverksamhet

Under skolornas lovtider ordnar WAU ledd motionsrik dagsverksamhet för lågstadiebarn. På vissa orter ordnar vi också övernattningsläger.

Läs mer

Rastverksamhet

WAU r.f. ordnar ledd, motionsrik verksamhet också under rasterna.

Läs mer

Evenemang

Vi vill, att alla barn kan ha hobby, vi jobbar för en timme till rörelse, åt alla dagar!

Evenemang där WAU r.f. är med

Läs mer

Motion för vuxna

WAU r.f. erbjuder verksamhet också för vuxna. Inkomsterna används till att möjliggöra de avgiftsfria WAU! -klubbarna för barn och unga

Läs mer

Företagsmotion

Alla intäkter från motionsverksamhet för företag och TYKY –verksamhet används för att erbjuda barn och unga kostnadsfri WAU! -klubbverksamhet.

Läs mer