WAU ry:n toiminta

WAU ry:n pääasiallisena toimintamuotona ovat maksuttomat, liikunnalliset matalan kynnyksen kerhot.Yhtenä tärkeimpänä asiana on, että lapset pääsevät itse vaikuttamaan kerhojen sisältöön ja tekemään niitä asioita mistä he itse pitävät. Kerhoja järjestetään lasten omilla kouluilla, mukaan lukien useat sairaalakoulut.

Lisäksi yhdistys järjestää koululaisten päiväleirejä, on mukana vaikuttamistyössä ja tarjoaa rahoituksensa turvaamiseksi myös yrityksille suunnattuja liikuntapalveluita, tykytoimintaa ja ensiapukoulutusta. Lisäinformaatiota tästä löytyy Yrityksille-sivuilta.

WAU ry tarjoaa liikuntaa myös yksityisille tahoille. Lisätietoa tästä löytyy Aikuisten liikunta -sivulta.

Vaikuttamistyötä tehdään kerhotoimintaan kuuluvilla kampanjoilla, vanhemmille lähetettävillä kuukausitiedotteilla, tapahtumiin ja seminaareihin osallistumalla ja mediassa sekä sosiaalisessa mediassa näkymisellä. Teemme yhteistyötä koulujen ja muiden paikallisten organisaatioiden, kuten esim. vanhempainyhdistysten ja urheiluseurojen kanssa.

WAU ry:n hankkeita ja muuta toimintaa

ME!

Leader

Välituntitoiminta

I rörelse

Kaikilla on oikeus harrastukseen

Sairaalakoulut


Yhteistyöjärjestöt

• Suomen Johanniittain apu ry
• Lastensuojelun Keskusliitto ry
• SOSTE Suomen Sosiaali- ja terveys ry
• Innostun liikkumaan
• Koululiikuntaliitto
• Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
• Pohjois-Savon Liikunta
• Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
• Lapin Liikunta ja Urheilu