WAU ry:n hankkeet

WAU ry:llä on perustoimintansa ohessa käynnissä erilaisia hankkeita; aiheeltaan ja kestoltaan rajattuja tehtäviä, jotka lähtevät pääosin paikallisesta tarpeesta. Hankkeilla on tietyt tavoitteet, määräaika sekä oma budjettinsa. Tavoittelemme jokaisella hankkeellamme myös pysyviä vaikutuksia.

Liito-hanke (Liiku, tutki ja oivalla!) on valtakunnallinen kehittämishanke, joka yhdistää liikkuvan oppimisen, opetuksen digitalisaation ja avoimet oppimisympäristöt. Lue täältä lisää Liito-hankkeesta.

Meidän projekti! (2018-2020) kehittää nuorten tekemää vapaaehtoistoimintaa ja tuottaa vapaaehtoistoimintaan projektikurssin ammattioppilaitosten käyttöön. Erityisesti projektissa huomioidaan VALMA-opiskelijat ammattioppilaitoksissa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteuttaa projektia yhteistyössä Nuorten Akatemian ja WAU ry:n kanssa.

Projektien tarkoituksena on opettaa nuorille esimerkiksi tiimityötä, budjetin tekoa, vaikuttamista, vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa ajatusta nuorten omasta pystyvyydestä. Nuorten vapaaehtoistoiminnan projektit toteutetaan paikallisesti tai verkossa. Verkkovapaaehtoisuuden paikkana toimii MLL:n Nuortennetti.

Meidän projekti! Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja sitä koordinoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Lue täältä lisää Meidän projektista.

miniWAU! -pilotti on käynnistetty Vantaalla päiväkodissa yhteistyössä Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden ja Leikkien liikkumaan -hankkeen kanssa. Lue täältä lisää miniWAU:sta.

Oma valinta – hankkeen tavoitteena on nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen kouluarjessa sekä uusien toimintamallien kehittäminen nuorten kanssa toimimiseen. Lue täältä lisää Oma valinta -hankkeesta.

Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeen päätavoitteena on lisätä nuorten osaamista ja osallisuutta yhteiskunnassa esittävän taiteen (teatteri ja sirkus) sekä liikunnan menetelmin. Lue täältä lisää OLT-hankkeesta.

SporttiTETissä yläkoululainen nuori suorittaa TET-jaksonsa omassa liikuntaseurassaan. Tavoitteena on saada nuori innostumaan jatkossa liikuntakerhojen pitämisestä, välituntiliikuttamisesta tai seuran apuvalmennuksesta. Nuori kokee osallistuvansa ja valmentaja saa apukäsiä seuratoimintaan ja opettaja kokee saavansa apukäsiä koulun liikuntakulttuurin edistämiseen. Tuloksena syntyy myös matalan kynnyksen harrastusmahdollisuus nuorelle. Lue täältä nuorten kokemuksista SporttiTETistä WAUlla:  WAU_n sporttitetti

WAUhtipäivässä alueelliset toimijat yhteistyössä toteuttavat koululaisille, heidän perheilleen ja sukulaisilleen sekä koulun henkilökunnalle mielenkiintoisen, iloisen ja liikunnallisen päivän lauantaikoulupäivän yhteyteen. Lue täältä lisää WAUhtipäivästä.