WAU ry:n järjestämiä koulutuksia

WAU ry:n yhtenä tärkeänä tavoitteena on lisätä liikuntaa kouluihin ja muuttaa koulupäivien rakennetta liikunnallisempaan suuntaan. Koulutusten tavoitteena on antaa käytännön eväitä aktiivisemman arjen järjestämisessä. Tavoitteena myös, että WAU:n koulutuksista jäisi kaikille päällimmäisenä iloinen mieli ja ajatus siitä, että liikunnan lisääminen koulupäivän lomaan on oikeastikin helppoa.

Opettajille meillä on tarjolla WAUhdilla ulos -koulutus ja sen lisäosana erikseen tilattavissa oleva WAU-race. Oppilaille suunnattu WAUhtia välkille!  -projekti, on suunniteltu täydentämään liikunnan aluejärjestöjen tarjoamaa välkkärikoulutusta ja sen jälkeistä välituntitoimintaa.

Lue lisää koulutusten kuvauksista alta. Lisätietoja saat myös alueellisilta liikuntakoordinaattoreiltamme. Heidän yhteystietonsa löydät täältä.

Koulutuksista saatavat varat käytämme lasten ja nuorten maksuttoman liikuntaharrastuksen mahdollistamiseen WAU! -kerhoissa.

WAUhdilla ulos! -koulutus

Opettajille suunnatun WAUhdilla ulos! -toiminnassa yhdistetään hauskalla  ja tehokkaalla tavalla ulkona tapahtuva opetus, liikunta, leikki ja tiedollinen oppiminen.

Liikuntaa ja oppimista yhdistäviä leikkejä ja pelejä voi helposti muuttaa ikä- ja tasoryhmille sopiviksi eri oppiaineita vaihdellen ja yhdistellen. Opetettavat leikit ja pelit ovat valittu niiden joukosta, jotka ovat WAU ohjaajien mukaan suosituimpia lasten keskuudessa.

Tavoitteena on myös kannustaa opettajia madaltamaan kynnystä ulkona tapahtuvan opetuksen toteuttamiseen ja tekemään siitä säännöllistä.

Koulutuksen kesto on 2,5 h ja se sisältää teoria- / pohdintaosuuden ja ulkona tai luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan käytännön osuuden. Sähköinen materiaali sisältyy koulutuksen hintaan. Lisätietoja koulutuksesta saat tästä.

WAU! -race

WAUhdilla ulos! -koulutuksen lisänä on WAU-race -rata, jossa yhdistyy ongelmanratkaisu, tietojen hakeminen ja liikunta hauskalla, yhteisöllisellä ja toiminnallisella tavalla. Radan avulla voidaan harjoitella yhtä tai useampaa oppiainetta tai vaikka kerrata kokeeseen. Vain mielikuvitus on rajana.

Koulutuksen kesto radan toteutuksineen on 1,5 h. Sähköinen materiaali sisältyy koulutuksen hintaan. Lisäämme tarkempaa tietoa koulutuksesta tähän pian.

WAUhtia välkille! -projekti

WAUhtia välkille! -projekti on suunniteltu täydentämään liikunnan aluejärjestöjen tarjoamaa välkkärikoulutusta ja sen jälkeistä välituntitoimintaa. Projektin tavoitteena on tukea välkkäreitä toiminnan käynnistämistä varten, tuoda välkkäritoiminta osaksi koulun arkea ja juurruttaa se pysyväksi osaksi koulupäivää.  Tarvittaessa koulutus sisältää myös välituntiohjaajakoulutuksen. Koulutus on suunnattu 5. – 6. -luokkalaisille ja yläkoululaisille.

Koulutuksen ja toiminnan tukemisen kesto on  6 -10 h. Projektin laajuus sovitaan koulun kanssa erikseen. Lisätietoja koulutuksesta saat tästä.