WAU ry:n järjestämiä koulutuksia

WAU ry:n yhtenä tärkeänä tavoitteena on lisätä liikuntaa kouluihin ja muuttaa koulupäivien rakennetta liikunnallisempaan suuntaan. Koulutusten tavoitteena on antaa käytännön eväitä aktiivisemman arjen järjestämisessä. Tavoitteena myös, että WAU:n koulutuksista jäisi kaikille päällimmäisenä iloinen mieli ja ajatus siitä, että liikunnan lisääminen koulupäivän lomaan on oikeastikin helppoa.

Opettajille meillä on tarjolla WAUhdilla ulos -koulutus ja sen lisäosana erikseen tilattavissa oleva WAU-race. Oppilaille suunnattu WAUhtia välkille!  -projekti, on suunniteltu täydentämään liikunnan aluejärjestöjen tarjoamaa välkkärikoulutusta ja sen jälkeistä välituntitoimintaa.

Lue lisää koulutusten kuvauksista alta. Lisätietoja: anu.pikkarainen@wau-ry.net, puh. 045 657 9455.

Koulutuksista saatavat varat käytämme lasten ja nuorten maksuttoman liikuntaharrastuksen mahdollistamiseen WAU! -kerhoissa.

WAU mikä leikki!

Opettajille suunnattu koulutus, joista voi valita 3-4 aihealuetta yhdeksästä leikkipankin vaihtoehdosta (riippuen koulutuksen kestosta). Leikit ovat varioituja versioita tutuista leikeistä ja vaihtoehtoja on useampia. Leikkipankin aihealueet ovat nimi- ja tutustumisleikit, ryhmäytymisleikit, alku- ja lämmittelyleikit, taktiikkapelit ja -leikit, ulkoleikit, hippaleikit, palloleikit ja -pelit, rakentamista vaativat leikit, loppu- ja rauhoittumisleikit.

Koulutuksen kesto on 1,5 – 2 h. Hinta on 150 – 200 € + alv 24 %. Sähköinen materiaali sisältyy hintaan.

WAUhdilla ulos!

WAUhdilla ulos! -toiminnassa yhdistetään hauskalla  ja tehokkaalla tavalla liikunta, leikki ja tiedollinen oppiminen. Liikuntaa ja oppimista yhdistäviä leikkejä ja pelejä voi helposti muuttaa ikä- ja tasoryhmille sopiviksi eri oppiaineita vaihdellen ja yhdistellen. Tavoitteena on myös kannustaa opettajia madaltamaan kynnystä ulkona tapahtuvan opetuksen toteuttamiseen ja tekemään siitä säännöllistä.

Koulutuksen kesto on 2,5 h. Hinta on 300 € + alv 24% ja se sisältää teoria- / pohdintaosuuden ja ulkona tai luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvan käytännön osuuden. Sähköinen materiaali sisältyy koulutuksen hintaan.

WAU race

WAUhdilla ulos! -koulutuksen lisänä on WAU race -rata, jossa yhdistyy ongelmanratkaisu, tietojen hakeminen ja liikunta hauskalla, yhteisöllisellä ja toiminnallisella tavalla. Radan avulla voidaan harjoitella yhtä tai useampaa oppiainetta tai vaikka kerrata kokeeseen. Vain mielikuvitus on rajana.

Koulutuksen kesto radan toteutuksineen on 1,5 h. Hinta on 150 € + alv 24 %. Sähköinen materiaali sisältyy hintaan.

WAUhtia välkille!

WAUhtia välkille! -projekti on suunniteltu täydentämään liikunnan aluejärjestöjen tarjoamaa välkkärikoulutusta ja sen jälkeistä välituntitoimintaa. Projektin tavoitteena on tukea välkkäreitä toiminnan käynnistämistä ja toteuttamista varten, tuoda välkkäritoiminta osaksi koulun arkea ja juurruttaa se pysyväksi osaksi koulupäivää.  Tarvittaessa koulutus sisältää myös välituntiohjaajakoulutuksen. Koulutus on suunnattu 5.-6. -luokkalaisille ja yläkoululaisille.

Koulutuksen ja toiminnan tukemisen kesto on  8-12 h. Projektin laajuus sovitaan koulun kanssa erikseen. Esimerkkihinta 6 h projektille on 300 €  ja 12 h projektille 600 € (hintoihin lisätään alv 24 %).