WAU ry:n yrityksille tarjoamat liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Liikunnan tuoma hyöty myös työikäisille on kiistaton. Kuten lapsilla, myös aikuisilla liikunnan ja terveiden elämäntapojen oikea annostelu tuo lisää jaksamista työpäivään ja toimii omalta osaltaan entistä pidempien työurien ja työhyvinvoinnin mahdollistajana. Työnantajan tarjotessa työntekijöille liikuntapalveluita työntekijöiden sairauskulut ja – poissaolot vähenevät, ja työntekijöiden tyytyväisyys työpaikkaansa kohenee, samalla kun halu vaihtaa työnantajaa pienenee.

Kaikki yritysliikunnasta ja yrityksille järjestettävästä TYKY-toiminnasta saatavat varat käytetään WAU ry:n lasten ja nuorten maksuttoman kerhotoiminnan mahdollistamiseen.

Näin liikuntapalvelut kauttamme hankittuna tarjoavat yritykselle keinon yritys- ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen. Lisäksi on mahdollista, että henkilökunnan ja johdon lapsia on jo WAU! – kerhoissa. Kyseessä on win-win – tilanne, jossa voittajia ovat yritykset, niiden henkilökunta ja johto, WAU! – kerhoihin pääsevät lapset ja yhteiskunta.

Tarjoamme erilaisia liikunnallisia TYKY- ja muita tapahtumia ja säännöllistä liikuntaa sekä hyvinvointiin liittyviä luentoja. Kauttamme on mahdollista saada myös ensiapukoulutusta, jonka järjestää yhteistyökumppanimme Suomen Johanniittain apu ry. Koulutus vastaa SPR:n kurssitarjontaa.

WAU ry:n liikunnan ammattilaiset yhteistyökumppaneineen järjestävät yrityksellenne koko perheen tai henkilöstön liikunnalliset WAUhtipäivät, taukojumppaa, tanssitunteja, juoksukoulua, henkilökohtaista kuntovalmennusta, ensiapukoulutusta jne. Räätälöimme joka yritykselle ja yksityiselle taholle kulloiseenkin tarkoitukseen juuri sen parhaiten sopivan paketin. Katso palvelumme täältä.