Vanhemmille

Tiedätkö miten lapsesi viettää iltapäivänsä?
Me järjestämme laadukasta toimintaa 1-2 kertaa viikossa lapsesi iltapäiviin helposti omassa koulussa heti koulupäivän jälkeen. Nettipalvelumme pitää sinut aina ajan tasalla. Joillakin kouluilla järjestämme toimintaa myös aamuisin ennen koulupäivän alkua, ja jopa keskellä koulupäivää. WAU! -kerhot ovat maksuttomia.

Liikkuuko lapsesi riittävästi?
Kaikkien 7-18 -vuotiaiden tulisi liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Me järjestämme kahtena päivänä viikossa monipuolisen liikuntakerhon auttaaksemme lastasi liikkumaan riittävästi.

Paljonko lapsesi käyttää aikaa viihdemedian ääressä?
Suositeltu ruutuaika viihdemedian ääressä on korkeintaan kaksi tuntia päivässä. Aikaa liikkumiseen on siis vielä läksyjenkin jälkeen.

Liikunnan terveysvaikutukset
Liikunta on välttämätöntä luuston hyvinvoinnille. Liikunnalla on myönteinen vaikutus sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä. Tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä riittävällä liikunnalla. Liikkuva lapsi ja nuori voi fyysisesti ja psyykkisesti hyvin sekä jaksaa keskittyä arjen tehtäviin paremmin.

Ilmoita lapsesi mukaan täällä.

Tietopaketti

LAPSET EIVÄT LIIKU RIITTÄVÄSTI!

• Arkiliikunta on vähentynyt huomattavasti
• Nuorten ylipainoisten määrä on kolminkertaistunut
• Nuorten fyysinen kunto on heikentynyt
• Viihdemedian ääressä käytetty aika on kasvanut räjähdysmäisesti
• Koululiikuntaa on liian vähän
• Kaikista 3-18-vuotiaista lapsista vain 42 % harrastaa urheiluseurassa.
• Suositusten mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä

LIIKUNTA AUTTAA!

• Liikunnan avulla voidaan ehkäistä terveysongelmia ja hillitä terveydenhuoltomenojen kasvua
• 90 prosenttia tyypin 2 diabeteksesta olisi ehkäistävissä riittävällä fyysisellä aktiivisuudella ja terveellisellä ravinnolla
• Fyysisellä aktiivisuudella on myönteisiä vaikutuksia myös psyykkiseen terveyteen
• Liikunnalla on myönteinen vaikutus sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä
• Liikunta on välttämätöntä luuston hyvinvoinnille
• Säännöllinen liikkuminen lapsena on yhteydessä aktiiviseen liikkumiseen aikuisena