Verkostoituminen

WAUn toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana edellyttää, että teemme toimintaamme jatkuvasti tunnetuksi, ja olemme erilaisten verkostojen aktiivinen jäsen. Olemme mukana mm. seuraavissa verkostoissa:

Anna ääni lapselle -kuntavaaliohjelma

WAU ry on mukana Lastensuojelun keskusliiton Anna ääni lapselle -kuntavaaliohjelmassa monen muun lapsi- ja perhejärjestön kanssa. WAU haluaa erityisesti nostaa esille lasten harrastamisen tärkeyttä, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Lapin liikuntastrategia

WAU ry toimii tiiviissä yhteistyössä Lapin Liikunnan kanssa esim. Lapin Liikuntastrategiatyöryhmässä, jossa luodaan Lapille yhteistä liikuntastrategiaa tulevaisuuteen. WAU ry vaikuttaa ennen kaikkea Liikkuva lapsuus ja nuoruus -ryhmässä.

Lasten terveysfoorumi (LTF)

WAU ry on valittu mukaan Lasten terveysfoorumiin, joka on lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävä terveysverkosto. LTF järjestää vuosittain syksyllä lasten terveyskäräjät, jonka teeman valitsemisessa, viestinnässä ja ohjelman suunnittelussa WAU ry on mukana. Verkoston tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa, kannustaa kaikkia aikuisia toimimaan myönteisenä mallina lapsille ja nuorille, vaikuttaa päättäjiin, ottaa kantaa ja toimia yhteistyössä alan tutkimuslaitosten kanssa sekä järjestää tapahtumia, joissa lapsen ja nuoren ääni tulee kuulluksi.

Leikkipäiväverkosto

WAU ry on kutsuttu mukaan Leikkipäiväverkostoon, joka on Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) organisoima kehittäjäverkosto. Verkoston tavoitteena on levittää leikin ilosanomaa sekä koordinoida valtakunnallista Leikkipäivää (la 13.5.2017).

Liikkuva koulu -ohjelma

WAU ry on keväällä 2017 esillä ideatorilla Helsingissä järjestettävässä valtakunnallisessa Liikkuva koulu -seminaarissa sekä syksyllä järjestettävillä Kouluterveyspäivillä. Lisäksi alueelliset koordinaattorit ovat mukana syksyn alueellisissa Liikkuva koulu -seminaareissa WAU ry:n omalla osastolla tai mahdollisesti työpajojen vetäjinä.

WAU ry on Liikkuva koulu -ohjelman suurin järjestötoimija.

Olympiakomitea

Uuden Olympiakomitean Lasten liike -ohjelman ja sen yhteyteen muodostuvien sektorirajojen ylittävien verkostojen sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja Olympiakomitean Koulussa harrastamisen edistämisen työryhmän kanssa on mahdollisuus luoda laaja yhteinen näkemys ja tavoite, joka voi synnyttää olemassa olevia rakenteita rikkovia uusia toimintamalleja.

Perhekeskustoiminnan kehittäjäverkosto

WAU ry on kutsuttuna mukana LSKL:n perhekeskustoiminnan koordinaatiohankkeen kehittäjäverkostossa. WAU ry ajaa verkostossa harrastustoiminnan tärkeyttä jokaiselle lapselle ja perheelle.

Ennaltaehkäisevän ja hyvinvointia edistävän perhekeskustoiminnan ja järjestöjen rooli on vielä auki SOTEssa. RAYn avustusosasto rahapeliyhtiöiden yhdistämisen yhteydessä sai uuden nimen STEA siirtyessään toimimaan STM:n alaisuuteen. WAU ry tulee olemaan mukana LSKL:n toukokuun STEA:lle tekemässä koordinointihankehaussa.

SITRA

Syksyllä 2016 WAU ry:n johtoryhmä osallistui SITRAn järjestöille järjestämään vaikuttavuusvalmentamoon. Tavoitteena on myös päästä keväällä 2017 SITRAn järjestämään vaikuttavuuskiihdyttämöön, jossa pyrimme löytämään keinoja siihen, miten pystyisimme toimintamme vaikutusten lisäksi esittämään myös toimintamme vaikuttavuuden.

Toimintamme tarvitsee jatkuvasti uusia rahoittajia ja rahoitusmuotoja tulevaisuuden turvaamiseksi. Uusi mielenkiintoinen rahoitusmuoto voisi olla SITRA-vetoinen lasten ja perheiden hyvinvoinnin vaikuttavuusinvestointi (SIB).

Sportisti Roi

Sportisti Roi -verkoston tavoite on tehdä Rovaniemestä Euroopan liikkuvin kaupunki ja luoda toimiva yhteistyöverkosto seurojen, koulujen sekä muiden liikuntatahojen välille. WAU ry on tässä mukana.