WAU ry:stä sanottua

”Poikamme mielestä hänellä oli hauskaa teidän toiminnassa ja hän myös löysi kerhonne kautta uusia ystäviä.”

”Wau-liikuntakerho on todellinen matalan kynnyksen liikuntakerho; se on ilmainen, järjestetään lähikoulun tiloissa ja se alkaa aikaisin iltapäivällä. Meillä on 9 vuotias lapsi joka ei muuten harrasta liikuntaa missään liikuntaseurassa, eikä ole taitava missään liikunnassa. Hänen on helppoa mennä Wau-kerhoon ilman että tuntee itseään muita huonommaksi.”

”Kahden lapsen yksinhuoltajana on hyvä että ilmaisia liikunnallisia kerhoja on, monet urheiluseurat ovat joko liian kaukana, liian kalliita tai liian kilpailuhenkisiä sekä urheiluseurat ovat usein turhan yksipuolisia. Jo todella aikaisin pitäisi tietää mitä haluaa harrastaa ja vanhempana on vaikeampi ja paljon turhauttavampi päästä toimintaan mukaan, vaikka olisikin muuten urheilullinen.”

”Toppen! Vårt barn har aldrig velat delta i ledda grupper men han trivs jättebra i Wau. Vi tycker det är viktigt att han rör på sig och övar samtidigt socialt samspel i grupp! Jättebra att ni ordnar.”

”Kiitos kivasta liikuntakerhosta mikä toteutuu helposti koululla. Näin lapsi ei joudu kotonakaan olla yksin pitkään kun vanhemmat töissä ja ilmaisuus on monelle perheelle tärkeää. Näin mahdollisuus estää syrjäytymistä. Kiitos.”

”Lapseni on erittäin tyytyväinen Wau-kerhoon. Mielestäni tämä on hieno tapa liikkua liikkumisen ilosta, ilman suorituspaineita, joita tänä päivänä on lasten harrastuksissa jo pienestä pitäen.”

”Näyttää siltä, että toiminta tarjoaa tämän ajan lapsille mukavaa, turvallista ja oikeanlaista yhdessä tekemistä aikuisen johdolla.”

”On tosi kiva, että tälläistä kerhoa järjestetään. Pojat tykkäävät tosi paljon ja itsellekin on hyvä asia kun tietää missä lapset koulun jälkeen ovat.”

”Meillä tyttö on ainakin ollut tosi innostunut kerhostanne. Kiitos paljon hyvästä toiminnasta!”

”Tämä on hieno juttu että lapset saavat turvallisesti ohjastettuna liikuntaa ilman kunnianhimoista ja vakavaa päämääräpuurtamista.”

”Meidän muksut lähti mukaan, kun kuulivat, että siellä saa itse toivoa mitä tehdään.”

”Hienoa, että kuuntelette ”asiakas” -palautetta.”

”Kiitos tosi kivasta kerhosta, tätä on odotettu.”

”Pidän ideana ihan mielettömän hyvänä ja toivon, että itsellä olisi joskus kouluaikoina ollut mahdollisuus osallistua tällaiseen toimintaan.”

WAU! Tässä on aivan mahtava projekti, joka saa lapset liikkumaan.
– Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb

Syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi kolmesta hallitusohjelman tavoitteesta, ja se jos mikä koskettaa liikuntaa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus liikkua. Kausimaksut ja varusteiden hinnat eivät saa muodostua harrastamisen esteeksi.
– Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

Tietoa ja valistusta terveysasioissa meillä on, mutta silti suomalaiset eivät liiku tarpeeksi. Erityinen huoli koskee lapsia ja nuoria. WAU ry:n terveyttä ja hyvinvointi edistävä lasten liikuntatoiminta tähtää tämän tilanteen muuttamiseksi. Lapsesta asti harrastettu säännöllinen ja monipuolinen liikunta luo pohjan terveelle elämälle. WAU ry:n käynnistämä toiminta voi täyttää puheiden ja toiminnan välistä aukkoa ja kasvaa pitkällä aikavälillä kansanterveyden kannalta merkittäväksi hankkeeksi.
– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ent. pääjohtaja, professori Pekka Puska

Puolustusvoimien testien mukaan on nuorten aikuisten fyysinen kunto heikentynyt hälyttävästi viimeisten vuosien aikana; heikko kunto aiheuttaa aivan liian paljon keskeytyksiä asevelvollisuuden suorittamisessa. Nuorten kunnon heikentyminen on signaali koko aikuisväestön kunnon heikkenemisestä. Tämän kehityksen katkaisemiseksi tulee lapsille ja nuorille kohdennettuja uusia toimenpiteitä käynnistää määrätietoisesti.

WAU ry:n monipuolinen liikunta-konsepti kannustaa lapsia löytämään oman tapansa liikkua. Konkreettisilla toimenpiteillä WAU ry:n tapaan saadaan lapset saavuttamaan terveyden kannalta riittävä viikoittainen liikuntamäärä. Ohjaamalla lapsen liikuntatottumuksia oikeaan suuntaan voidaan liikunta muuttaa osaksi elämäntapaa ja näin ollen merkittävästi vaikuttaa nuorten ja aikuisten fyysiseen kuntoon pitkässä juoksussa.
– Amiraali Juhani Kaskeala

Me kaikki liikunnan alalla toimijat taiteilemme ja tasapainoilemme trapetsitaiteilijan nuoralla. Yhteistyön pitää olla rakentavaa ja verkostojen toimia laajasti moneen suuntaan. Vapaaehtoistoimijat ovat yleensä toiminnassa mukana oman henkilökohtaisen motiivinsa takia ja se onkin tärkeä voimavara silloin, kun voi valita oman toiminta-alueensa tai keskittyä ns. vahvimpaan ydinosaamiseensa. Vapaaehtoisuuden ja vapaan valinnan rinnalle nousee myös terveysliikunta ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustaminen. Nämä kohderyhmät eivät pääsääntöisesti ole itse-motivoituvia perinteiseen urheiluseuratoimintaan.

Suhtaudun varauksella mustavalkoisiin malleihin, joissa resurssit keskitetään yhdelle toimijasektorille, joka vastaa kaikesta esim. lasten ja nuorten liikunnasta. Tärkeämpää olisi löytää yhteistyöhön kykeneviä erilaisia tahoja, jotka voivat keskittyä omiin vahvuuksiinsa ja sitä kautta oman kohderyhmänsä palvelemiseen.  Urheiluseuratoiminta elää eräänlaisessa murroksessa – tarjotako urheilun iloa kaikille lajeista kiinnostuneille tasavertaisesti vai tulisiko edesauttaa lahjakkaita nousemaan huipulle. Ovatko nuo tavoitteet ristiriidassa keskenään? Voisiko osaamisresurssia hyödyntää laajemmin esim. eri lajiliittojen välillä? Pelkkä lajisitoutuminen kapeasti ajateltuna pakottaa asiakkaat tekemään valintoja, joskus ehkä liiankin varhaisessa vaiheessa, aiheuttaen mm. drop-out -ilmiötä. Ympäröivä maailma muuttuu ja liikunnasta tulisi voida nauttia entistä monipuolisemmin ja entistä laajempien kohderyhmien voimin. Tämä ei ole ongelmatonta perinteisille vapaaehtoistoimijoille ja seuratoimintamalleille.

On tärkeää, että osamme arvostaa elämän ja liikunnan monimuotoisuutta. Meidän täytyy kunnioittaa erilaista osaamista, toimintatapoja ja osata huomioida eri toimintaympäristöjen ja kohderyhmien vaikutuksia itse ydintoimintaan. Yhtä lailla tulee ymmärtää ”asiakkaan” eli liikkujan eri motivaatioita liikkumiseen. Harvasta tulee lajinsa huippu, olipa kysymys sitten musiikista, taiteesta tai liikunnasta. Silti rakkaus osallistumiseen ja harrastamiseen säilyy. Jokaiselle tulisi antaa mahdollisuus liikkua oman ikänsä ja kykynsä puitteissa!

Tuskin kukaan täysin yksin osaa tehdä toisten hommia ”yksin ja oikein”. Perheet tarvitsevat vaihtoehtoja, jotka edistävät liikkumista ja vähentävät esteitä liikkumiselta tai lokeroitumiselta. Seuratoiminta nykymuodossaan ei varmasti pysty tai edes tahdo kantaa kokonaisvastuuta kaikkien ikäryhmien kaiken tasoisesta liikkumisesta. Esteiden sijaan täytyisi siis luoda erilaisia edellytyksiä erilaisen liikkumisen vaihtoehdoille. Kysymys on myös siitä, että liikkumisen kynnyksen tulee olla matala ja, että ihmisellä on itsellään mahdollisuus valita monipuolinen tapa liikkua. Lajiseurat osaavat oman lajinsa – se on heidän ydintoimintaansa. WAU ry:n tapa toimia muistuttaa meidän tapaamme tai tahtotilaamme, eli monipuolista liikuntaa viikottain turvallisesti aikuisen ohjaamana. WAU ry tarjoaa mahdollisuuden viikottaiseen, ohjattuun ja monipuoliseen liikuntaan. WAU ry:n toimintamalli tarjoaa palautteesta päätellen onnistumisen kokemuksia, jotka ovat arvokkaita itsetunnon rakennusaineksia.
– Koululiikuntaliiton toiminnanjohtaja Kristiina Jakobsson