WAU ry

WAU ry on valtakunnallinen järjestö, joka edistää lasten ja nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. WAU ry tähtää positiivisen asenteen, terveellisten elämäntapojen ja hyvien mallien jatkumiseen yli sukupolvien. Vaikka kohderyhmänä ovat erityisesti lapset, pyritään hyvinvointia levittämään välillisesti jokaiseen kasvu- ja elämänvaiheeseen.

Missiomme on edistää lasten ja nuorten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnan avulla.

WAU ry:n päämääränä on

  • kaikkien suomalaisten lasten ja nuorten terveys ja sosiaalinen hyvinvointi
  • terveyserojen kasvun, ylipainoisten määrän ja syrjäytymisen riskien pienentäminen
  • olla valtakunnalliseksi laajentuva, tunnettu toimija.

WAU ry:n pääasiallisena toimintamuotona ovat maksuttomat, liikunnalliset matalan kynnyksen kerhot. Lisäksi yhdistys järjestää koululaisten päiväleirejä, on mukana vaikuttamistyössä ja tarjoaa rahoituksensa turvaamiseksi myös yrityksille suunnattuja liikuntapalveluita.

WAU ry rakentaa toimivia palveluja lapsille, nuorille ja perheille, lapsen oikeuksien sekä lapsen oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Punaisena lankana toimintaa ohjaavat lasten sekä nuorten osallisuus ja asiakaslähtöisyys. Samalla edistetään lasten tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia ja oikeutta turvalliseen lapsuuteen.

Erityisenä kohderyhmänä ovat haasteellisissa tilanteissa elävät lapset ja perheet, kuten maahanmuuttajat, heikentyneen terveydentilan vuoksi kärsivät lapset (esim. ylipaino), ilman sosiaalista harrastusta olevat lapset tai vähävaraiset perheet. Lisäksi toimintaa levitetään resurssien mukaan erityisesti sellaisille alueille tai kouluille, joilla toiminnan tarve on erityisen suuri.

WAU ry:n toiminta ei kilpaile minkään olemassa olevan toiminnan kanssa vaan hyödyntää jo olemassa olevaa infrastruktuuria ja tekee yhteistyötä toimivien järjestelmien ja organisaatioiden kanssa.

WAU ry on perustettu syksyllä 2008 ja rekisteröitynyt alkuvuodesta 2009. WAU ry hyväksyttiin Lastensuojelun Keskusliiton jäseneksi 15.12.2009 ja sille myönnettiin FSI Årets Idé 2010 (5.2.2011).

Haluamme

  • tuoda ilmaista, laadukasta ja turvallista toimintaa lasten ja nuorten iltapäiviin
  • lisätä terveyden kannalta riittävästi liikkuvien lasten ja nuorten määrää
  • muuttaa liikunnan elämäntavaksi
  • löytää osallistujille omat tapansa nauttia liikunnasta
  • tuoda erityisopetuksessa oleville lapsille ja nuorille laadukasta liikuntatoimintaa
  • ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Keskusorganisaatio    Alueelliset liikuntakoordinaattorit
Hallitus
    Advisory Board    WAUhtitiimi