WAUhtipäivä

WAUhtipäivä on WAUn kehittämä uusi konsepti, Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jolla edistetään Liikkuva koulu -ohjelmaa.  

Koska vanhempien osallistumisella lapsen koulupäivään on todettu olevan suurta merkitystä kouluviihtyvyyteen, on WAUhtipäivä perheliikuntatapahtuma, joka järjestetään yhteistyössä vanhempainyhdistysten, oppilaiden ja koulun henkilökunnan sekä WAU ry:n kanssa. Tapahtuma voidaan järjestää arki-iltana tai viikonloppuna. Tapahtuma voi olla myös koulun virallista toimintaa, ja se voidaan näin ollen järjestää osana lauantaikoulupäivää. Mallia voidaan myös toteuttaa yhteistyössä päiväkotien kanssa.

WAUhtipäivällä on useita tavoitteita. Sen avulla luodaan uusia toimintamalleja, joiden avulla koulut voivat toteuttaa niille määrättyä yhteisöllistä oppilashuoltoa, jonka tavoitteena puolestaan on yhteisöllinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. WAUhtipäivä tähtää myös toimintakulttuurien liikunnallistamiseen koulu- ja päiväkotiympäristössä, kouluikäisten sekä esikoululaisten ja heidän perheittensä liikuntatottumusten kehittämiseen sekä antaa tietoa liikunnan, ravinnon ja levon merkityksestä koululaisten kasvussa.

WAUhtipäivä edistää erityisesti perheliikuntaa, mutta sen suunnittelussa ja toteutuksessa osallistetaan eri tahoja, minkä vuoksi tapahtumilla ja hankkeen muilla tuotoksilla voidaan vaikuttaa lukuisiin kohderyhmiin. Keskeistä on oppilaiden osallisuus tapahtuman suunnittelussa, sisällössä ja järjestämisessä.

Lisätietoja: juho.tukia@wau-ry.net